Wij hebben de afgelopen jaren diverse klanten in de afvalbranche mogen helpen met het realiseren van hun doelen. Wij zijn hier heel trots op en willen met onderstaande selectie een indruk geven van wat we onder andere voor u kunnen betekenen.

Meerlanden

De administratie bestond uit geeltjes en multomappen en factureren duurde drie weken!

CASE: Op een gegeven moment had men meer dan drie weken nodig voor uitvoering van de maandelijkse facturatie van het bedrijfsafval. Toen wist Meerlanden dat dit niet meer langer zo kon. Ze hadden het ERP-systeem AfvalRIS in huis maar dat werd nauwelijks gebruikt omdat de informatie die er in stond niet meer juist was. De administratie van het bedrijfsafval deden ze grotendeels buiten AfvalRIS om. De verkopers verkochten alles wat ze konden verkopen en gaven de input via geeltjes en handgeschreven wijzigingen op offertes door aan de backoffice. De organisatie wist niet wat precies de afspraken waren en welke inzamelmiddelen er nu exact bij de bedrijfsafval klanten aanwezig waren. Er ontbrak structuur en kennis op alle niveau’s van sales en front office tot back office.

LEES MEER
Gemeente Almere

Dubbele registraties, veel handmatig werk, onvolledige data en fouten tot gevolg!

CASE: Er bestonden diverse losstaande registraties naast het in gebruik zijnde ERP systeem AfvalRIS. Allereerst de registratie van de ondergrondse en bovengrondse containers; deze vond plaats in het eigen GEO systeem (Almere in kaart) en werd aangevuld met Excel administraties. Er was geen totaal overzicht en men wist dat de administratie onvolledig was. Daarnaast had men voor het administreren van de weegbonnen een eigen database in Microsoft Access gemaakt waar handmatig de weegbonnen in werden gevoerd zodat de facturen gecontroleerd konden worden. De factuurcontrole kostte veel tijd omdat er regelmatig bonnen ontbraken of er dubbele bonnen aanwezig waren.

LEES VERDER
Gemeente Oss

Het ERP systeem AfvalRIS was zo vervuild dat opschonen geen optie meer was!

CASE: In alle jaren dat AfvalRIS in gebruik is, zijn er diverse uitbreidingen geweest en is er ook diverse malen voor een andere logica van inrichting van het systeem gekozen. Coderingen en naamgeving van gebieden, straten, activiteiten, routes, bedrijfscontracten, artikelen, prijslijsten, containertypes, en nog veel meer waren meerdere malen aangevuld en gewijzigd. Er liepen daardoor verschillende soorten inrichtingen door elkaar waarbij niet duidelijk was welke gegevens nog in gebruik waren en welke niet. De inrichting was ook niet beschreven waardoor het ook niet te achterhalen was welke gegevens nu wel en niet actief gebruikt werden.

LEES MEER