Gemeente Oss

Het ERP systeem AfvalRIS was zo vervuild dat opschonen geen optie meer was!

CASE: In alle jaren dat AfvalRIS in gebruik is, zijn er diverse uitbreidingen geweest en is er ook diverse malen voor een andere logica van inrichting van het systeem gekozen. Coderingen en naamgeving van gebieden, straten, activiteiten, routes, bedrijfscontracten, artikelen, prijslijsten, containertypes, en nog veel meer waren meerdere malen aangevuld en gewijzigd. Er liepen daardoor verschillende soorten inrichtingen door elkaar waarbij niet duidelijk was welke gegevens nog in gebruik waren en welke niet. De inrichting was ook niet beschreven waardoor het ook niet te achterhalen was welke gegevens nu wel en niet actief gebruikt werden. De inrichting moest worden opgeschoond zodat de gegevens in AfvalRIS beter kon worden beheert en zodat we diverse koppelingen konden realiseren (BAG en Stosag koppeling). Omdat de inrichting chaotisch was en niemand wist welke informatie nu werd gebruikt was het risico te groot dat iets aan functionaliteit zou omvallen als er iets werd gewijzigd in de inrichting. Het doel: een volledige nieuwe implementatie van AfvalRIS om een gestructureerde en duidelijke uniforme inrichting te krijgen die goed beheersbaar is.

AANPAK: (her)implementatie van AfvalRIS modules: Primair stond de realisatie van een volledige herimplementatie van de AfvalRIS applicatie suite . Daarna hebben we de implementatie van de nieuwe AfvalRIS modules Weeg en Planning begeleid en hebben we een BAG-koppeling en een Stosag koppeling met Mic-O-Data gerealiseerd. Onderdeel van dit traject is onder andere het maken van een plan van aanpak voor het gehele traject, beschrijven van de inrichting in een blauwdruk, testen van de inrichting, training van de medewerkers, opstellen van handleidingen en afstemming met de diverse leveranciers zowel intern als extern.