VAN DER MEIJDEN MANAGEMENT EN ADVIES

Wij zijn gestart in 2015 met de overtuiging dat organisaties in de afvalbranche goed zijn in het uitvoeren van hun kern activiteiten maar hulp nodig hebben bij het succesvol organiseren van veranderingen op het raakvlak van organisatie en ICT.

MISSIE
Wij helpen organisaties in de afvalbranche om hun bedrijfsprocessen succesvol te optimaliseren. Dat doen we door advies en ondersteuning te bieden op het gebied van automatisering, digitalisering, procesverbetering en bedrijfsvoering.

Wij kiezen bij elke opdracht een aanpak die het beste aansluit bij de organisatie en de te realiseren doelstelling. Wij werken samen met alle betrokkenen – van management tot uitvoerend personeel – aan verandering en verbetering van de organisatie. Wij maken (ogenschijnlijk) complexe materie begrijpelijk door tekenen van plaatjes.

VISIE
Alle organisaties in de afvalbranche kunnen gestructureerd en in controle succesvol hun bedrijfsprocessen verbeteren.

KERNWAARDEN
Onze kernwaarden komen terug in alle aspecten van het werk en dagelijks leven. Deze kernwaarden zijn eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid, doelgerichtheid en aandacht.

Eerlijkheid staat voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor acties, complimenteren en elkaar aanspreken op gedrag.

Openheid geeft begrip en op begrip kun je bouwen, samen weet je meer en kun je meer en delen levert altijd meer op.

Betrouwbaarheid staat voor beloftes en afspraken altijd nakomen, authentiek zijn in gedrag en integer handelen.

Doelgericht zijn betekent zorgen dat het doel gehaald wordt, niet ten koste van alles maar wel creatief op een andere wijze dan initieel bedacht als dat beter gaat.

Aandacht staat voor aandacht voor elkaar, voor ideeën ook als deze anders zijn dan de eigen en focus aanbrengen.

TEAM
Ons team bestaat uit ervaren professionals die allen hun sporen verdiend hebben en die u de beste adviezen en begeleiding kunnen geven die past bij uw situatie.