Van der Meijden – Management en advies werkt volgens de Prince2 methodiek, een methode voor projectmanagement. Deze methode richt zich op het management, de besturing en de organisatie van een project. Hiervoor hebben we zowel de foundation als de practitioner certificering behaald. We passen deze methodiek toe zoals deze bedoeld is; dat wil zeggen dat we alle onderdelen uit de methodiek gebruiken maar de zwaarte aanpassen aan de situatie. Het is tenslotte de bedoeling dat de toepassing van de methode uw organisatie helpt en geen extra administratieve last oplevert.

Ook de Lean methodiek is een veel gebruikte methode voor projectmatige verandering. De methode richt zich erop het bedrijfsresultaat te verbeteren door verspilling tegen te gaan. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Wij hebben een Lean Green Belt certificering en helpen uw organisatie graag om deze methode toe te passen.

Wij helpen uw organisatie om structuur aan te brengen en bieden sturingsmiddelen om succesvol veranderingen te realiseren. Zo helpen we bij de introductie van nieuwe applicaties, een boordcomputer of mobiele apps. Ook hebben we ervaring met het invoeren van omgekeerd inzamelen. Maar ook bedrijfsbreed kunt u ons inzetten: bijvoorbeeld voor centrale planning en het verbeteren van processen rondom het inzamelen van bedrijfsafval of registratie en afhandeling van klachten en meldingen.