Met diverse verandermanagementtechnieken kunnen wij uw organisatie helpen om veranderingen tot stand te brengen. Daarvoor helpen we om mensen in beweging te brengen en weerstand weg te nemen. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; daar zit de crux en daar kunnen wij uw organisatie bij helpen.

Wij gebruiken daarbij nieuwe werkwijzen zoals guided navigatie en geoptimaliseerde routes bij afvalinzameling. Ook hebben wij ervaring met het invoeren van standaard kwaliteit- en controleraamwerken als ISO, COBIT of SOx, en met het doorvoeren van procesoptimalisaties. Ook coaching van medewerkers en bemiddeling bij oplossen van problemen tussen twee partijen behoort tot de mogelijkheden.

Van der Meijden – Management en advies werkt volgens bekende methoden van onder andere John P. Kotter en Stephen Covey. We gebruik daarbij ook de persoonstypen classificering volgens Myers-Briggs (de zogenoemde Myers-Briggs Type Indicator; MBTI) en de systematiek van kernkwadranten.