Gestructureerd en in controle richting succes!

Dienstverlening

Van der Meijden - Management en advies BV biedt een tweetal soorten diensten, te weten:
  • Continu verbeteren van processen
  • ICT selecteren, implementeren & optimaliseren
Daarnaast kan Van der Meijden - Management en advies BV een aantal rollen voor u invullen, te weten:
  • Projectmanagement
  • Business consultancy
  • Verandermanagement
  • Interim management
Wij zijn expert in de volgende ERP systemen:
  • AfvalRIS (AMCS)
  • 21Qubz (21South)
  • WasteXL (Fixion)
De aanpak bij de dienstverlening bestaat onafhankelijk van de soort dienst altijd uit een oriëntatiefase en een realisatiefase. In de oriëntatiefase bepalen we vooraf met elkaar wat de doelstelling en achterliggende business case is en op basis hiervan wordt een gedegen aanpak met heldere (tussen)resultaten vastgesteld. Wanneer u akkoord bent met de voorgestelde aanpak, start de realisatiefase waarin de vastgestelde aanpak wordt uitgevoerd.

Wanneer u onze dienstverlening afneemt, krijgt u te maken met een team van ervaren professionals die allen hun sporen verdiend hebben en die u de beste adviezen en begeleiding kunnen geven die past bij uw situatie. Afhankelijk van uw wensen en situatie zetten we een losse consultant, projectmanager, verandermanager of een combinatie van deze expertise in, in de vorm van een (klein) team zodat u verzekerd bent van de benodigde expertise en ervaring.

ICT selecteren, implementeren en optimaliseren

ICT selectie en implementatieTechnologie is niet meer weg te denken uit de meest kritieke bedrijfsprocessen. Wij helpen organisaties bij het selecteren van de juiste ICT oplossing om vervolgens gezamenlijk de gekozen ICT oplossing zo efficiënt en effectief mogelijk te implementeren.

Ook helpen wij organisaties met het optimaliseren en herinrichten van hun bestaande ERP systemen. Wij zijn expert in de ERP systemen van AMCS (AfvalRIS), 21South (21Qubz) en Fixion (WasteXL).

Continu verbeteren van processen

processenDe juiste dingen goed doen en continu beter doen door verspillingen uit processen te elimineren. Wij helpen organisaties bij concrete verbetervraagstukken en bij het vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om continu te verbeteren. Daarvoor kunnen we meerdere methodieken inzetten, waaronder Lean.

Project management

projectmanagementBegeleiden van projectmatige verandering volgens de Prince2 methodiek of procesmatige verandering volgens de Lean methodiek. Aanbrengen van structuur en bieden van sturingsmiddelen om succesvol

Verander management

VerandermanagementBegeleiden van de menselijke verandering middels diverse verandermanagement technieken. Mensen in beweging brengen in de gewenste richting en van tegenstand naar meegaand omzetten om succesvol

Business consultancy

Business consultancyAdviseren over verbetering van de bedrijfsvoering en begeleiden bij keuzemomenten die betrekking hebben op richting geven aan de bedrijfsvoering. Zowel op het raakvlak van ICT en business als volledig aan de business

Interim management

interim managementVoor een tijdelijke periode de sturing overnemen zodat de productie werkzaamheden doorgang blijven vinden of de bestaande werkwijze en processen in korte tijd te verbeteren en verder te professionaliseren.

Waarom u ons kiest!

Onze passie voor structureren en continu verbeteren en onze drive om met elkaar de doelen te realiseren, levert altijd het gewenste succes.

Beste keus

Onze jarenlange ervaring en kennis van management, ICT en de afvalbranche zorgt er voor dat wij vanuit diverse invalshoeken en op elk niveau kunnen meepraten.

Eenvoudig effectief!

Ook het meest complexe probleem is op te splitsen in kleine begrijpelijke stukken die aangestuurd kunnen worden.

Passende oplossingen

Bij elke opdracht wordt een aanpak gekozen die het beste aansluit bij uw organisatie en de te realiseren doelstelling.